บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้ผลิตงานด้านบันเทิงชั้นแนวหน้าของเมืองไทย เปิดรับคนรุ่นใหม่
ไฟแรง ที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเอง และพร้อมเติบโตไปกับเรา เข้าร่วมทีมในตำแหน่งต่อไปนี้

 

เจ้าหน้าที่ Graphic Designer Website

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน Graphic ได้หลากหลาย
- มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
- มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสนใจงานด้านบันเทิง
- สามารถจัดข่าวหรือคอลัมน์ได้หลากหลายรูปแบบ
- ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ และทำงานนอกเวลาได้

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ออกแบบสื่อ และงานกราฟฟิคต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ต่างๆ ของบริษัท
- ประสานงานระหว่างแผนกในการออกแบบและจัดทำงานด้านกราฟฟิค เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือนโยบายของการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ
- ให้ความร่วมมือ / ช่วยเหลือแผนก ในการปรับปรุงและพัฒนางานออกแบบประชาสัมพันธ์
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ผู้จัดการ ประชาสัมพันธ์ (AE)

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานดูแลลูกค้า อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
- มีความตรงต่อเวลา และมีความเป็นผู้นำ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความคล่องแคล่ว , กระตือรือร้น และมีความอดทน

หน้าที่รับผิดชอบ :
- วางแผนงานประชาสัมพันธ์
- ติดตามประสานงานดูแลลูกค้า
- บริหารงานกลุ่มเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ธุรการ (แม่บ้าน)

คุณสมบัติ :
- ต่ำกว่า ปริญญาตรี
- ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
- รักความสะอาด
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ยิ้มแย้มแจ่มใส
- ซื่อสัตย์

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ทำความสะอาดออฟฟิศ
- ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกสำนักงาน หรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งงานอัพเดท 1 ธ.ค. 59

 โอกาสที่จะก้าวหน้าทางอาชีพการงาน รอคุณแล้วที่นี่!!

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.30 - 16.30 น.

หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติและรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
99 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ :
02-572-4444 e-mail : hr@polyplus.co.th

 

*** ส่งเอกสารสมัครงานในรูปแบบภาษาไทย ทุกตำแหน่ง ***

 

 

 

 

 
  Copyright @ 2012 Polyplus Entertainment Co., Ltd. All rights reserved. follow us :