บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้ผลิตงานด้านบันเทิงชั้นแนวหน้าของเมืองไทย เปิดรับคนรุ่นใหม่
ไฟแรง ที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเอง และพร้อมเติบโตไปกับเรา เข้าร่วมทีมในตำแหน่งต่อไปนี้ผู้จัดการ ประชาสัมพันธ์ (AE)

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานดูแลลูกค้า อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
- มีความตรงต่อเวลา และมีความเป็นผู้นำ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความคล่องแคล่ว , กระตือรือร้น และมีความอดทน

หน้าที่รับผิดชอบ :
- วางแผนงานประชาสัมพันธ์
- ติดตามประสานงานดูแลลูกค้า
- บริหารงานกลุ่มเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ศิลปกรรมละคร

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในด้านกราฟิก เช่น Photoshop
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความคล่องแคล่ว , กระตือรือร้น และมีความอดทนสูง

หน้าที่รับผิดชอบ :
- เตรียมอุปกรณ์สิ่งของประกอบฉากเพื่อออกกองละคร
- จัดเตรียมอุปกรณ์หน้าเซ็ท เพื่อความต่อเนื่องของฉากละคร
- จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสต็อกให้เป็นระเบียบ
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ศิลปกรรมรายการ

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบ และมีความอดทนสูง
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีรสนิยม มีความรู้รอบตัว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ :
- เตรียม , ซื้อ , จัดเก็บ รวมถึงซ่อมแซม อุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาประกอบในรายการได้
- ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ ได้
- รับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ธุรการ (แม่บ้าน)

คุณสมบัติ :
- ต่ำกว่า ปริญญาตรี
- ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
- รักความสะอาด
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ยิ้มแย้มแจ่มใส
- ซื่อสัตย์

หน้าที่รับผิดชอบ :
- ทำความสะอาดออฟฟิศ
- ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกสำนักงาน หรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่งงานอัพเดท 23 ส.ค.59

 โอกาสที่จะก้าวหน้าทางอาชีพการงาน รอคุณแล้วที่นี่!!

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.30 - 16.30 น.

หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติและรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
99 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ :
02-572-4444 e-mail : hr@polyplus.co.th

 

*** ส่งเอกสารสมัครงานในรูปแบบภาษาไทย ทุกตำแหน่ง ***

 

 

 

 

 
  Copyright @ 2012 Polyplus Entertainment Co., Ltd. All rights reserved. follow us :