ตารางออกอากาศประจำสัปดาห์ วันที่ 7 - 13 เม.ย. 2557

วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2557
20.20 น.
ดาวกระจาย - โมเดิร์น 9
22.40 น.
วีวีไอพี - โมเดิร์น 9

วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557
20.20 น.
ดาวกระจาย - โมเดิร์น 9

วันพุธที่ 9 เมษายน 2557
20.20 น.
ดาวกระจาย - โมเดิร์น 9
23.15 น.
3 แซบ - ช่อง 3

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557
20.20 น.
ดาวกระจาย - โมเดิร์น 9

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557
20.20 น.
ดาวกระจาย - โมเดิร์น 9
23.00 น.

วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2557
13.00 น.
20.30 น.
22.30 น.
ศึก 2 บ้าน -  ช่อง 5

วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557

12.15 น.
ศึก 12 ราศี - ช่อง 3
15.00 น.
20.30 น.

 

 

 
  Copyright @ 2012 Polyplus Entertainment Co., Ltd. All rights reserved. follow us :