วันที่ 6 มีนาคม 2557

เรื่อง      ชี้แจงประเด็นเปลี่ยนแปลงรายการวีไอพี
เรียน      ทุกท่าน


เนื่องจากมีผู้ข้องใจสงสัยในการปรับปรุงรายการ “วีไอพี” ที่ผลิตโดย บริษัทโพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ซึ่งดำเนินรายการโดย
คุณญาณี จงวิสุทธิ์ และ คุณภัทรพล ศิลปาจารย์ โดยนำไปเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางการเมืองนั้น บริษัทฯ ใคร่ขอชี้แจงและยืนยันว่า การปรับปรุงรายการวีไอพีในครั้งนี้ มีสาเหตุเดียวก็คือ “สมควรแก่เวลาที่จะต้องปรับแล้วเท่านั้น มิได้เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางการเมือง แต่อย่างใดทั้งสิ้น” ซึ่งเรื่องนี้พิธีกรทั้ง 2 ท่านต่างรับรู้ล่วงหน้าแล้วเป็นอย่างดี


ทั้งนี้บริษัทใคร่ขอยืนยันเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่มีนโยบายจะสร้างสรรค์แต่ความบันเทิง ผ่านรายการที่เป็นสาระประโยชน์ให้แก่ผู้ชมโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆ ทั้งสิ้นมาโดยตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา หน้าที่ของเราคือ ทำให้ผู้ชมมีความสุข


จึงใคร่ขอชี้แจงมาเพื่อโปรดพิจารณาและเข้าใจตามนี้ด้วยความเคารพ
ผู้บริหารและพนักงานบริษัทโพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด


 


 

 

 
  Copyright @ 2012 Polyplus Entertainment Co., Ltd. All rights reserved. follow us :