บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด


ผู้ผลิตงานด้านบันเทิงชั้นแนวหน้าของเมืองไทย เปิดรับคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเอง และพร้อมเติบโตไปกับเรา เข้าร่วมทีมในตำแหน่งต่อไปนี้

Social Media : Follow Polyplus


เจ้าหน้าที่ตัดต่อ (ด่วน)

คุณสมบัติ :
• วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้โปรแกรม Adobe premiere pro / Photoshop / Final cut pro X , After effect และโปรแกรม 3D
• มีความชำนาญในการใช้เครื่อง Mac เป็นอย่างดี
• มีความคิดสร้างสรรค์, มีความ Creative , สนใจและรอบรู้งานด้านบันเทิง
• มีความอดทน และพร้อมที่จะเรียนรู้
• สามารถดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้


พนักงานทำความสะอาด

คุณสมบัติ :
• อายุ 25 ปี ขึ้นไป
• เพศหญิง สัญชาติไทย
• มีใจรักในงานทำความสะอาด ละเอียดรอบคอบ
• มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี


ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

คุณสมบัติ :
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน-บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้จัดการ อย่างน้อย 4-5 ปี ขึ้นไป
• มีทักษะด้านการบริหารการเงินและบัญชี (สามารถตรวจสอบและจัดทำงบประมาณการเงินและบัญชีต่างๆของบริษัทฯและนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารได้)
• มีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมงาน และวางแผนแนวทางระบบการทำงานภายในทีมการเงินและบัญชี
• มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีความทุ่มเทในงานที่รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต
• สามารถเป็นผู้สอบบัญชีและตรวจสอบบัญชีได้
• มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี


เจ้าหน้าที่ห้องเสียง (Sound Engineer) ด่วน!!

คุณสมบัติ :
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้โปรแกรม Pro2 (สำหรับมิกซ์และปรับ Balance เสียง) และใช้เครื่อง Mac ได้เป็นอย่างดี
• มีความชำนาญในการใช้เครื่องมิกซ์เสียง
• มีประสบการณ์ในการมิกซ์สปอตรายการหรือ ละคร พิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความคิดสร้างสรรค์ มีความ Creative สนใจและรอบรู้งานด้านบันเทิง
• รักการเรียนรู้ และมีความอดทน
• สามารถดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้


เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ :
• จบการศึกษาขั้นต่ำ ระดับ ปวช.ในสาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงานซ่อมบำรุงในโครงการหรืออาคารหรือบริษัทฯ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
• ขยัน มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
• ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้
• สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ หรือสามารถเข้าปฏิบัติงานกะได้ หรือสามารถทำงานนอกสถานที่ และทำงานล่วงเวลาได้
• มีทักษะการสื่อสารที่ดี และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้ดี สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้


เจ้าหน้าที่ Creative

คุณสมบัติ :
- การศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความสนใจทางด้านบันเทิง
- คล่องแคล่ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีความอดทน มีความพยายาม และมีความรับผิดชอบสูง

หน้าที่รับผิดชอบ :
- คิดและหาข้อมูลเพื่อนำมาสร้างสรรค์ในรายการ
- คิดและนำเสนอแขกรับเชิญ
- คิดและเขียนสคริปรายการ
- ดูแล ควบคุมการถ่ายทำรายการ
- ควบคุมดูแลงานตัดต่อรายการ 

หลักฐานในการสมัครงาน
1. เรซูเม่ (Resume)
2. สำเนาบัตรประชาชน (หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี))
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
5. ทรานสคริป (Transcript)
6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
7. ผลงานต่างๆ (ถ้ามี)

 
โอกาสที่จะก้าวหน้าทางอาชีพการงาน รอคุณแล้วที่นี่!!

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.30 - 16.30 น.

หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติและรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
99 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ :
02-572-4444 e-mail : hr@polyplus.co.th

 

*** ส่งเอกสารสมัครงานในรูปแบบภาษาไทย ทุกตำแหน่ง ***

ตำแหน่งงานอัพเดท 10 ตค 66

 

 


Copyright @ 2023 Polyplus Entertainment Co., Ltd. All rights reserved.