ร่วมงานเปิดตัว “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ.2560

Social Media : Follow Polyplus

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในงาน “น้ำใจ...สร้างกุศล” พร้อมเปิดตัว “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ.2560 ที่จะจำหน่ายเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย และดูแลช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ ผู้ป่วยยากไร้ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ , สิรวิชญ์ พนาวร , ทองภูมิ สิริพิพัฒน์, อัครวินท์ อัคราวณิชย์, ภัทราณี จารุวรรณสถิต และ ยูมิโกะ สุชิยะ มาร่วมงาน ณ ห้องประชุม 370 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

 

 

...............................................................................

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


 

 

 

Copyright @ 2016 Polyplus Entertainment Co., Ltd. All rights reserved.