เข้ารับพระราชทาน “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ.2560

Social Media : Follow Polyplus

รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ (คนกลาง) รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีแก่ ณัฏฐา นพชาติ(ที่3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ผู้แทนจากบริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และนักแสดงในสังกัด ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ (ซ้ายสุด), อัครวินท์ อัคราวณิชย์ (ขวาสุด), ภัทราณี จารุวรรณสถิต (ที่ 2 จากขวา) และ ยูมิโกะ สุชิยะ (ที่ 2 จากซ้าย) ในโอกาสเข้ารับพระราชทาน “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ.2560 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์รับบริจาคเข็มอานันทมหิดล จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเฉลิมพรมมาส อาคาร “อปร” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

 

 

...............................................................................

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


 

 

 

Copyright @ 2016 Polyplus Entertainment Co., Ltd. All rights reserved.